ખબર નથી એને હું શું કહી ગયો
પ્રેમ મારો આસુંની ધારમા વહી ગયો

મળવાની છેલ્લી તક પણ ગુમાવી મે..
જ્યારે એને બીજો જીવનસાથી મળી ગયો

બિલકુલ ન હતો ગમ મને હ્યદયમાં….
બધુ જ ચુપચાપ સહી ગયો..

સ્વપ્ન થકી હજી હું નિહાળી લઉ છું એને,
બાકી તો જીવતો જ સાગરમાં ડુબી ગયો,

મિત્રોના સાથમાં હસી લઉ છું જરાક હું
નહિતર માર દર્દ તો ચુપચાપ જ પી ગયો,

રડાવી જાય છે ક્યારેક એની યાદ મને…
કારણ કે મારો “પહેલો પ્રેમ અધુરો રહી ગયો”

લેખક/રચયિતા : અજ્ઞાત (કોઈને જાણ હોય તો જણાવવા વિનંતી)

ઈન્ટરનેટ પર ખાંખા-ખોળા કરતા આ રચના ઘણા બ્લોગ ઉપર પ્રસિદ્ધ થયેલ જોવા મળી, પણ ક્યાય પણ રચયિતાનું નામ નથી. 😦

Advertisements