દરેક ખુશી છે અહિ લોકો પાસે
પણ હસવા માટે સમય નથી
દિવસ-રાત દોડતી દુનિયામાં
જીન્દગી માટે પણ સમય નથી

માંના હાલરડાંનો અહેસાસ છે
પણ માંની મમતા માટે સમય નથી
બધા સંબંધો તો મરી ગયા જાણે
પણ તેમને દફનાવવાનો પણ સમય નથી

બધા નામ મોબઈલમાં છે
પણ મિત્રતા માટે સમય નથી
પારકાઓની શું વાત કરવી
પોતાના માટે પણ સમય નથી

આંખોમાં છે ઊંઘ ઘણીયે
પણ સુવા માટે સમય નથી
દિલ છે ગમોથી ભરેલું
પણ રોવા માટે સમય નથી

પૈસાની દોડમાં એવા દોડ્યા
કે થાકવાનો પણ સમય નથી
પારકા અહેસાનોની શુ કદર કરીએ
જ્યાં પોતાના સપનાની જ કદર નથી

તુ જ કહે મને એ
શુ થશે આ જિંદગીનું
દરેક પળે મરવાવાળાને
જીવવા માટે પણ સમય નથી…..

રચયિતા: અજ્ઞાત (કોઈને જાણ હોય તો જણાવવા વિંનતી)

સ્ત્રોત: ફોર્વર્ડેડ ઈ-મેલ

Advertisements