એક અફલાતૂન જવાબ અબ્દુલ કલામ દ્વારા (બીબીસીના ઇન્ટરવ્યુમાં)

જન્મની વ્યાખ્યા: “એક માત્ર સમય જયારે તમે રડતા હોય અને તમારી માતા હસતી હોય”

નોંધ: આ એસએમએસ મને અંગ્રેજીમાં મળ્યો હતો, મેં એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરેલ છે.

Advertisements