નીચે દર્શાવેલ મંતવ્ય મને ઈ-મેલમાં મળેલ છે અને માત્ર મજાક માટે મુકેલા છે,  તો કોઈએ ગંભીરતાથી લેવું નહિ અને લેવું જ હોય તો લો મારે શું?😉


ગણિતશાસ્ત્રીના મત મુજબ:

Mathematics

Image from Web

રસાયણશાસ્ત્રીના મત મુજબ:

Engineering view

Image From Web

અને આખરે એવો ચાર્ટ જેની સાથે બધા સહમત થશે.🙂

Chart

Image From Web

તમને આ મંતવ્યો કેવા લાગ્યા એ કહેવાનું ના ભૂલતા… 🙂