1. કોલેજના દિવસોમા: હમ હોંગે કામિયાબ, હમ હોંગે કામિયાબ એક દિન…..

Candy Cane 1     Candy Cane 1     Candy Cane 1     Candy Cane 1     Candy Cane 1     Candy Cane 1

2. કોઈ મોટી MNC માં ઇન્ટરવ્યુ વખતે: તું હી રે… તૂ હી રે… તેરે બીના મેં કૈસે જીવું…

Heart Glasses   Heart Glasses   Heart Glasses   Heart Glasses   Heart Glasses   Heart Glasses   Heart Glasses

3. ઇન્ટરવ્યુના પરિણામની રાહ જોતી વખતે: ઇન્તેહા હો ગઈ ઇન્તઝાર કી… આઈના કુછ ખબર મેરે યાર કી…

ShiverShiver ShiverShiverShiver ShiverShiver

4. કંપનીમાં જોડાયા પછી: તું ચીઝ બડી હે મસ્ત મસ્ત…

Soldier's Kiss Soldier's Kiss Soldier's Kiss Soldier's Kiss Soldier's Kiss Soldier's Kiss Soldier's Kiss Soldier's Kiss

5. થોડા સમય પછી: યે કહા આ ગયે હમ??

  Club Me   Club Me   Club Me   Club Me

6.થોડા વધારે સમય પછી: નાં કોઈ ઉમંગ હે, ના કોઈ તરંગ હે, મેરી જીન્દગી હે ક્યાં એક કટી પતંગ હે

    Sleeping      Sleeping    Sleeping      Sleeping    Sleeping      Sleeping    Sleeping

7. નવી નોકરી માટે બાયોડેટા મોકલતી વખતે: કબૂતર જા જાજા… કબૂતર જા જાજા… પહેલે પ્યાર કી પહેલી ચિઠ્ઠી…

    Angel   Angel   Angel   Angel   Angel   Angel   Angel

8. અને છેલ્લે જયારે તમને કોઈ સારી તક ના મળે ત્યારે:  

Crying 2   Crying 2    Crying 2      Crying 2    Crying 2     Crying 2   Crying 2   Crying 2

જીના  યહાં, મરના યહાં, ઇસકે સિવા જાના કહા!!!

સ્ત્રોત: ફોર્વર્ડેડ ઈ-મેલ

Advertisements