ગઈકાલે ૧૧/૯ને દસ વર્ષ પુરા થયા એ અવસર પર ઓબામા (ઓસામાને ખતમ કર્યો હતો એટલે) ગર્વથી કહી શક્યા કે આપણે આતંકવાદને નાબુદ કરવામાં સફળ થયા છે..


શું ભારત ૨૬/૧૧ના દસ વર્ષ પુરા થાય ત્યાં સુધીમાં (વધારે તો કઈ નહિ પણ) કસબને ફાંસી પણ આપી શકશે??

Advertisements